Services


Rack Cabinet & Network & Server Rack Cabinet & Network & Server Rack Cabinet & Network & Server Rack Cabinet & Network & Server Rack Cabinet & Network & Server

Rack Cabinet & Network & Server

จัดจำหน่ายและติดตั้ง Rack Cabinet ทั้งตั้งพื้นและแขวน ภายใต้สินค้าแบรนด์มาตรฐาน APC IBM EXPORT BELLCOMMS ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชน

RACK 19" เกรด A มาตรฐาน ANIS/EIA-310D-1992, IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: PART 2, DIN 41494 สะดวกสบายในการใช้งาน โดยมีกุญแจล็อก ประตูด้านหน้า, ด้านข้าง และด้านหลัง ได้รับการออกแบบโดยวิศวกร ผู้มีความรู้ และความชำนาญ เราใช้บานพับ อลูมิเนียม ขนาดใหญ่เพื่อความแข็งแรงในการใช้งาน รับประกันนานถึง 15 ปี

ติดต่อเรา