Services


CCTV System กล้องวงจรปิด CCTV System กล้องวงจรปิด CCTV System กล้องวงจรปิด

CCTV System กล้องวงจรปิด

                                       บริษัทเราออกแบบและติดตั้งระบบ CCTV โทรทัศน์กล้องวงจรปิด ทั้งภายในและนอกอาคาร ทั้ง Analog และ IP Camera ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี และจัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้แบรนด์มาตรฐาน Panasonic INNEKT PELCO BOSCH AVTECH HIKVISION คุณภาพ ISO9001-2008 ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชน

 

  

                   กล้องวงจรปิด CCTV (Closed Circuit Television System) คือ ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด ที่ได้ติดตั้งตามบริเวณต่างๆ มายังเครื่องบันทึก (DVR) และ ส่วนรับภาพดูภาพซึ่งเรียกว่า จอภาพ (Monitor) และบันทึกลงไปยังเครื่องบันทึก เป็นระบบสำหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือ ใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ

                   ชนิดของเครื่องบันทึกภาพ

      1. DVR (Digital Video Recorder) เป็นเครื่องบันทึกภาพเป็น Stand Alone ข้อดี ไม่มีปัญหาเรื่องไวรัส ลิขสิทธิ์ Software ราคาไม่สูงมาก ใช้งานง่าย เสถียรภาพสูง 

      2. NVR (Network Video Recorder) เป็นเครื่องบันทึกภาพจากกล้อง IP Camera

      3.  คอมพิวเตอร์ จะใช้การ์ด DVR และลง Software ที่คอมพิวเตอร์ ข้อดี สามารถใช้งาน Software คอมพิวเตอร์อื่นได้

      4.  Embedded เป็นคอมพิวเตอร์แต่จะฝัง Software ลงไปในเครื่อง ข้อดี มีความสามารถ Feature หลากหลาย ใช้ในระบบขนาดใหญ่


                  IP Camera (Internet Protocol Camera) คือ กล้องวงจรปิดที่รวมเอา คุณสมบัติของ Web Server ไว้ในตัวกล้อง (คล้ายกับเป็นการนำเอาความสามารถบางส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์บรรจุลงไปในตัวกล้องวงจรปิด) เพื่อให้สามารถ ดูภาพสดบนระบบ internet หรือ ระบบเครือข่ายได้ โดยผู้ใช้งานสามารถ ดูภาพจากระยะไกลเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย และ เฝ้าระวัง ภายใน บ้าน สำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ ได้ IP Camera มีทั้งแบบใช้สาย (Wiring) และแบบไร้สาย (Wireless) ตัวกล้อง IP Cam ก็มีหลายแบบ แล้วแต่การใช้งาน มีทั้งแบบ Fix / IR / Pan-Tilt / Pan-Tilt-Zoom

 

  

ติดต่อเรา